ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

- ประกาศผลการสอบสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์และเภสัชกร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๔ นาย ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

-รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

-รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้
๑. เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา
๒. เภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑