ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล แบบที่ 5 พร้อมอุปกรณ์แพทย์ประกอบ จำนวน 2 คัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดรับภาพรัวสีเอกซ์เรย์และแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิตอล สำหรับงานทันตกรรม จำนวน 1 ชุด ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล แบบที่ ๕ พร้อมอุปกรณ์แพทย์ประกอบ จำนวน ๒ คัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกวดราคาซื้อชุดรับภาพรังสีเอกซ์เรย์และแปลงสัญญาณเป็นภาพดิจิตอล สำหรับงานทันตกรรม จำนวน ๑ ชุด ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล แบบที่ ๕ พร้อมอุปกรณ์แพทย์ประกอบ จำนวน ๒ คัน ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ Human Recombinant Erythropietin Alpha Injection 5000 IU./5 Ml. ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย Human Recombinant Erythropietin Alpha Injection 5000 IU./5 Ml. ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ Human Recombinant Erythropietin Alpha Injection 5000 IU./5 Ml. ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย ๑ รายการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย Human Recombinant Erythropietin Alpha Injection 5000 IU./5 Ml. ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อยาสำหรับผู้ป่วย Human Recombinant Erythropoietin alpha inj. 5000iu. ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ Human Recombinant Erythropietin Alpha Injection 5000 IU./5 Ml. ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑
-