ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

 • ที่อยู่

  เลขที่ 100/548 หมู่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 • เบอร์โทรศัพท์

  042-712867

  042-712785 (โทรสาร)

 • ที่อยู่อีเมล์

  ksvrhospital @hotmail.com

  ksvrhosp @gmail.com

 • Facebook

  www.facebook.com/ksvrhospital