ตารางแพทย์ออกตรวจโรคประจำวัน

แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก

วันจันทร์
 • คลินิกความดันโลหิตสูง

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกหูคอจมูก

  พันเอกอภิชาต สุวาส
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกโรคไขมันในเลือดสูง

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • ตรวจโรคทั่วไป

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • ตรวจโรคทั่วไป

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

 • คลินิกสูตินรีเวช

  นพ.มานพ รัตนอริยเมธีกร
  (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

วันอังคาร
 • คลินิกเบาหวาน

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกหูคอจมูก

  พันเอกอภิชาต สุวาส
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกโรคไต

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • ตรวจโรคทั่วไป

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • ตรวจโรคทั่วไป

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

 • คลินิกโรคทางเดินอาหาร

  นพ.วรวิทย์ ไชยสิทธิ์
  (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

วันพุธ
 • คลินิกไทรอยด์

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกหูคอจมูก

  พันเอกอภิชาต สุวาส
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกหอบหืด

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • ตรวจโรคทั่วไป

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

วันพฤหัสบดี
 • คลินิกเบาหวาน

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกหูคอจมูก

  พันเอกอภิชาต สุวาส
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกโรคไต

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • ตรวจโรคทั่วไป

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • ตรวจโรคทั่วไป

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

 • คลินิกโรคกระดูกและข้อ

  พันโทวิทวัส เกษรารัตน์
  (เวลา 13.00 - 16.00 น.)

วันศุกร์
 • คลินิกความดันโลหิตสูง

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกหูคอจมูก

  พันเอกอภิชาต สุวาส
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • คลินิกโรคไขมันในเลือดสูง

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • ตรวจโรคทั่วไป

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

 • ตรวจโรคทั่วไป

  ร้อยเอกวิทยา ทองเทพารักษ์,
  ร้อยตรีหญิงศิรดา ซื่อเธียรสกุล,
  ร้อยตรีหญิงปุณยาพร พันธุ์โกศล
  (เวลา 13.00 - 16.00 น.)