แผนกโภชนาการ

บริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาล

Food For Health.

Nutrition for life
อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต

2Lt. P. Phenphoo (Nutrition Militaly)
หัวหน้าแผนกโภชนาการ
การดำเนินงาน

ให้บริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาล ตามแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ประเมินภาวะโภชนาการและความต้องการสารอาหารของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อนำมาวิเคราะห์และคำนวณในการจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง บริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรคและผู้ป่วยให้อาหารทางสาย บริการให้คำปรึกษาทางโภชนาการแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ภายใต้การดูแลของนักโภชนาการวิชาชีพ


ขอบเขตการให้บริการ และบริการเฉพาะทาง แผนกโภชนาการ
บริการอาหารผู้ป่วยทั่วไป

บริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาล ตามแผนการดูแลผู้ป่วยของทีมแพทย์และพยาบาล ให้ตรงตามโรคที่เจ็บป่วย รวมถึงการเยี่ยม เพื่อประเมินความสามารถและความต้องการสารอาหาร ของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมอาหาร ให้ผู้ป่วยในมื้อต่อไป

 • Major food category 5 (อาหารหลัก 5 หมู่)

 • บริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค

  บริการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค โดยการนำอาหารผู้ป่วยทั่วไป มาดัดแปลงให้ถูกต้อง เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อช่วยให้อาการของโรคดีขึ้น การดัดแปลงอาหารพิจารณาจาก รูปลักษณะ การคำนวณ ปริมาณของพลังงาน สารอาหาร เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคหัวใจ จะให้เครื่องปรุงรส ที่สามารถควบคุมแร่ธาตุบางชนิดได้ เช่น โซเดียมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ – ความดันโลหิตสูง สารให้ความหวาน สำหรับโรคเบาหวาน การควบคุมไขมัน โดยการใช้เส้นใยอาหาร ใช้กะทิธัญพืช ทดแทนกะทิจากมะพร้าว การใช้สารอาหารในการช่วยบำบัด เช่น โรคกระดูกพรุน วัยทอง นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำด้านอาหาร พร้อมเอกสารความรู้ สำหรับบำบัดโรคต่างๆ

บริการอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย

โดยจัดอาหารที่คำนวณพลังงาน สารอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดย คำนึงถึงความถูกต้องตามคำสั่งแพทย์ ความสะอาดของอาหาร ตรงตามมื้อที่กำหนด จัดสอนวิธีการทำอาหารให้ทางสาย พร้อมสูตรอาหาร กับผู้ดูแลผู้ป่วยก่อนกลับบ้านให้มีความเข้าใจนำไปปฏิบัติเองได้


บริการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ

โดยมีการประเมินภาวะทางโภชนาการเฉพาะบุคคลและให้คำปรึกษาในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างเจาะลึก

"Food For Health, Nutrition for life" อาหารเพื่อสุขภาพและชีวิต

 • ที่อยู่

  เลขที่ 100/123 หมู่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 • เบอร์โทรศัพท์

  +66-42-712867

  +66-42-712785 (โทรสาร)

 • ที่อยู่อีเมล์

  [email protected]

  [email protected]

 • Facebook

  www.facebook.com/ksvrhospital