แผนกพยาธิวิทยา

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

เอกสารคุณภาพ

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Uric acid

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Calcium

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Phosphorus

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Magnesium

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Total protein

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Albumin

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ GLUCOSE

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Creatinine

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Cholesterol

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Triglyceride

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ HDL

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ LDL-CHOLESTEROL

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Total bilirubin

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Direct bilirubin

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST)

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ ALT(Alanine aminotransferase)

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ Iron

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ RPR

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การย้อมสีเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อวัณโรค

- วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การย้อมสีเเกรมเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย

- คู่มือการผู้ใช้บริการและเก็บสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

 • ที่อยู่

  เลขที่ 100/123 หมู่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 • เบอร์โทรศัพท์

  +66-42-712867

  +66-42-712785 (โทรสาร)

 • ที่อยู่อีเมล์

  [email protected]

  [email protected]

 • Facebook

  www.facebook.com/ksvrhospital