แผนกพยาธิวิทยา

ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

 • ที่อยู่

  เลขที่ 100/123 หมู่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 • เบอร์โทรศัพท์

  +66-42-712867

  +66-42-712785 (โทรสาร)

 • ที่อยู่อีเมล์

  [email protected]

  [email protected]

 • Facebook

  www.facebook.com/ksvrhospital