KM - โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

ศูนย์การเรียนรู้

 • ที่อยู่

  เลขที่ 100/123 หมู่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 • เบอร์โทรศัพท์

  +66-42-712867

  +66-42-712785 (โทรสาร)

 • ที่อยู่อีเมล์

  ksvrhospital @hotmail.com

  ksvrhosp @gmail.com

 • Facebook

  https://www.facebook.com/ksvrhospital