แบบประเมินโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

ข้อมูลทั่วไป
เดือน/วัน/ปี ค.ศ. | ตัวอย่าง 01/01/1999
ตัวอย่าง 0912345678
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 (2Q)
คำถาม มี ไม่มี
1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่
แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม (9Q)

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้ บ่อยแค่ไหน

1. เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร

 • ไม่มีเลย
 • เป็นบางวัน 1-7 วัน
 • เป็นบ่อย > 7 วัน
 • เป็นทุกวัน

2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้

 • ไม่มีเลย
 • เป็นบางวัน 1-7 วัน
 • เป็นบ่อย > 7 วัน
 • เป็นทุกวัน

3. หลับยากหรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป

 • ไม่มีเลย
 • เป็นบางวัน 1-7 วัน
 • เป็นบ่อย > 7 วัน
 • เป็นทุกวัน

4. เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง

 • ไม่มีเลย
 • เป็นบางวัน 1-7 วัน
 • เป็นบ่อย > 7 วัน
 • เป็นทุกวัน

5. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป

 • ไม่มีเลย
 • เป็นบางวัน 1-7 วัน
 • เป็นบ่อย > 7 วัน
 • เป็นทุกวัน

6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวัง

 • ไม่มีเลย
 • เป็นบางวัน 1-7 วัน
 • เป็นบ่อย > 7 วัน
 • เป็นทุกวัน

7. สมาธิไม่ดี เวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ

 • ไม่มีเลย
 • เป็นบางวัน 1-7 วัน
 • เป็นบ่อย > 7 วัน
 • เป็นทุกวัน

8. พูดช้า ทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น

 • ไม่มีเลย
 • เป็นบางวัน 1-7 วัน
 • เป็นบ่อย > 7 วัน
 • เป็นทุกวัน

9. คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี

 • ไม่มีเลย
 • เป็นบางวัน 1-7 วัน
 • เป็นบ่อย > 7 วัน
 • เป็นทุกวัน
แบบประเมินการฆ่าตัวตาย 8 คำถาม (8Q)

1. คิดอยากตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า

 • ไม่มี
 • มี

2. อยากทำร้ายตัวเอง หรือทำให้ตัวเองบาดเจ็บ

 • ไม่มี
 • มี

3. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย

 • ไม่มี
 • มี

4. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย

 • ไม่มี
 • มี

5. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ ได้เตรียมการที่จะทำร้ายตนเองหรือเตรียมการที่ฆ่าตัวตายโดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ

 • ไม่มี
 • มี

6. ได้ทำให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะทำให้เสียชีวิต

 • ไม่มี
 • มี

7. ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย

 • ไม่มี
 • มี

8. ตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย

 • ไม่มี
 • มี