เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ขนาด 60 เตียง ให้บริการแก่กำลังพลทหารและครอบครัวในพื้นที่ค่ายกฤษณ์สีวะรา หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสกลนครและบุคคลพลเรือนทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

แนะนำแผนก

ตรวจโรคผู้ป่วยนอก
เวชระเบียน
พยาธิวิทยา
ทันตกรรม
ฉุกเฉิน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ไตเทียม
แพทย์ทางเลือก
โภชนาการ
เวชกรรมป้องกัน
หมวดพลเสนารักษ์
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ดาวห์โหลด
23 พ.ย. 2566 <p>เวชกรรมป้องกันดำเนินงาน ธนาคารขยะทองคำ ประจำเดือน พ.ย.66</p> กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
23 พ.ย. 2566 <p>นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
22 พ.ย. 2566 <p>คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ หน่วยฝึก ร.3 พัน 1</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
22 พ.ย. 2566 <p>พัฒนาเขตสุขาภิบาล</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
22 พ.ย. 2566 <p>คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ โควิด-19</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
21 พ.ย. 2566 <p>ค้นหา คัดกรองผู้สัมผัสไข้หวัดใหญ่</p> กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
20 พ.ย. 2566 <p>จัดชุด ชป จิตอาสา ออกช่วยเหลือครอบครัวพลทหาร ข้นข้าวขึ้นยุ้งข้าว</p> กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
20 พ.ย. 2566 <p>ใส่ปุยและ ตัดหญ้า บริเวณปลูกไม้ผล</p><p>โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน</p> กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
19 พ.ย. 2566 <p>คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ วันเยี่ยมญาติทหารใหม่</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
17 พ.ย. 2566 <p>ตรวจสุขาภิบาลและนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
ประกาศเรื่องทั่วไปทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ดาวห์โหลด
9 พ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
8 พ.ย. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
8 พ.ย. 2566 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
6 พ.ย. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
30 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
19 ต.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
19 ต.ค. 2566 ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๑ ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
17 ต.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
6 ต.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
4 ต.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ ไฟล์ดาวห์โหลด
17 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
3 พ.ย. 2566 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบ คัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จำนวน ๓ อัตรา รายละเอียด
17 ส.ค. 2566 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด
10 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียด
3 ส.ค. 2566 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียด
21 ก.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาควิชาการ การคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานธุรการ รายละเอียด
27 มิ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
11 ม.ค. 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
28 มี.ค. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (หญิง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

การจัดการความรู้ (KM) ทั้งหมด