เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ขนาด 60 เตียง ให้บริการแก่กำลังพลทหารและครอบครัวในพื้นที่ค่ายกฤษณ์สีวะรา หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสกลนครและบุคคลพลเรือนทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

แนะนำแผนก

ตรวจโรคผู้ป่วยนอก
เวชระเบียน
พยาธิวิทยา
ทันตกรรม
ฉุกเฉิน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ไตเทียม
แพทย์ทางเลือก
โภชนาการ
เวชกรรมป้องกัน
หมวดพลเสนารักษ์
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ดาวห์โหลด
20 มิ.ย. 2567 <p>ประชุมทีมพัฒนาคุณภาพ ENV ประจำเดือน มิ.ย.67</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
20 มิ.ย. 2567 <p>ตรวจสุขาภิบาล ประจำเดือน มิ.ย.67</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
19 มิ.ย. 2567 <p>AAR การฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/67</p> กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
18 มิ.ย. 2567 <p>ตรวจร่างกาย และทีมแพทย์ปฐมพยาบาล คัดเลือก นศท.ชั้นปีที่ 1</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
18 มิ.ย. 2567 <p>ปฐมนิเทศฝึกเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์</p> กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
18 มิ.ย. 2567 <p>จัดระเบียบคลังอาภรณ์</p> กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
17 มิ.ย. 2567 <p>รับมอบหน้ากากอนามัย จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า</p><p>และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า</p> อื่นๆ รายละเอียด
17 มิ.ย. 2567 <p>ตรวจร่างกายคัดเลือก นศท.ชั้นปี่ที่1</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
17 มิ.ย. 2567 <p>ติดตามและควบคุมการระบาดโรค COVID-19 ในหน่วยฝึกทหารใหม่</p> เวชกรรมป้องกัน รายละเอียด
15 มิ.ย. 2567 <p>รับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า</p><p>และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า</p> กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
ประกาศเรื่องทั่วไปทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ดาวห์โหลด
27 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
9 พ.ค. 2567 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
2 พ.ค. 2567 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
1 พ.ค. 2567 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
2 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
13 มี.ค. 2567 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
13 มี.ค. 2567 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
6 มี.ค. 2567 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
5 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
31 ม.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ ไฟล์ดาวห์โหลด
10 มิ.ย. 2567 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง แพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
21 พ.ค. 2567 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง แพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
8 ธ.ค. 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
17 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
3 พ.ย. 2566 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบ คัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จำนวน ๓ อัตรา รายละเอียด
17 ส.ค. 2566 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด
10 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียด
3 ส.ค. 2566 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียด
21 ก.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาควิชาการ การคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานธุรการ รายละเอียด
27 มิ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

การจัดการความรู้ (KM) ทั้งหมด