เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?
รางวัลเลิศรัฐ "ระดับดี"
"เข้าถึงเร็ว รอด ปลอดภัย หัวใจแข็งแกร่ง" (KSVR ACS Fast Track)
ตามนโยบายของกองทัพบก และกรมแพทย์ทหารบก ให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตกำลังพลทหารในกองทัพ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคให้กับกำลังพล เพื่ออนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ขนาด 60 เตียง ให้บริการแก่กำลังพลทหารและครอบครัวในพื้นที่ค่ายกฤษณ์สีวะรา หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสกลนครและบุคคลพลเรือนทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

แนะนำแผนก

ตรวจโรคผู้ป่วยนอก
เวชระเบียน
พยาธิวิทยา
ทันตกรรม
ฉุกเฉิน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ไตเทียม
แพทย์ทางเลือก
โภชนาการ
เวชกรรมป้องกัน
หมวดพลเสนารักษ์
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ดาวห์โหลด
13 ก.ย. 3108 ควบคุมไข้เลือดออก กิจกรรมนอกหน่วย รายละเอียด
7 มิ.ย. 3108 อบรมหลักสูตร เหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ เรื่องอาชีวอนามัยและการใส่อุปกรณ์การป้องกันร่างกาย (PPE) กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
29 พ.ย. 2565 <p>ห้องปฏิบัติการคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ </p> กิจกรรมนอกหน่วย รายละเอียด
5 พ.ย. 2565 <p>รับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ</p> กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
5 พ.ย. 2565 <p>ชุดเเพทย์เดินเท้า รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ให้บริการประชาชน “กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี”</p> หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รายละเอียด
29 ต.ค. 2565 <p>ชุดเเพทย์เดินเท้า รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ให้บริการประชาชน “กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี”</p> หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รายละเอียด
28 ต.ค. 2565 <p>จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา</p><p>ดูแล นศท.ชั้นปีที่ 1-2 ศูนย์ฝึก อ.วานรนิวาส </p><p>"ฝึกยิงปืนและโดดหอสูง"</p> กิจกรรมนอกหน่วย รายละเอียด
28 ต.ค. 2565 <p>หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูแลทหารและญาติ</p><p>งาน พิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและอำลาชีวิตราชการของ</p><p>ทหารกองประจำการ</p><p><br></p> กิจกรรมนอกหน่วย รายละเอียด
21 ต.ค. 2565 <p>กิจกรรมแจกจ่ายเสื้อยืดและเสื้อกันหนาวให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ</p> หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รายละเอียด
21 ต.ค. 2565 <p>กกกก</p> กิจกรรมนอกหน่วย รายละเอียด
ประกาศเรื่องทั่วไปทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ดาวห์โหลด
9 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
16 ธ.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
9 ธ.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
1 ธ.ค. 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
28 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
12 ต.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
10 ต.ค. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
1 ต.ค. 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
17 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
8 ส.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ ไฟล์ดาวห์โหลด
11 ม.ค. 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
28 มี.ค. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (หญิง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
25 มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม รายละเอียด
18 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน บรรจุเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด
23 ก.ย. 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยายาล พนักงานบริการและพนักงานขับรถ รายละเอียด
19 ส.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยายาล พนักงานบริการและพนักงานขับรถ รายละเอียด
13 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักกายภาพและพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียด
3 มี.ค. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักกายภาพและพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา