เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ขนาด 60 เตียง ให้บริการแก่กำลังพลทหารและครอบครัวในพื้นที่ค่ายกฤษณ์สีวะรา หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสกลนครและบุคคลพลเรือนทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

แนะนำแผนก

ตรวจโรคผู้ป่วยนอก
เวชระเบียน
พยาธิวิทยา
ทันตกรรม
ฉุกเฉิน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ไตเทียม
แพทย์ทางเลือก
โภชนาการ
เวชกรรมป้องกัน
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ดาวห์โหลด
25 มิ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่แผนกศูนย์สุขภาพชุมชนให้ความรู้ในโครงการพระราชดำริชุมชนหน้าค่าย กิจกรรมนอกหน่วย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565 ปลูกหญ้าหวานพัฒนาหน่วย กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565 ประชุมโรงเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565 เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด และทารกในชุมชน กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ทหารกองประจำการหมวดพลเสนารักษ์ กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565 ภารกิจหน่วยปฐมพยาบาล งานอบรมจิตอาสา กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565 ภารกิจสำคัญ หน่วยปฐมพยาบาล อบรมจิตอาสา904 กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม "โฮมฮับฮ้อยสายแนนผูกแขนน้องใหม่" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม "โฮมฮับฮ้อยสายแนนผูกแขนน้องใหม่" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม "โฮมฮับฮ้อยสายแนนผูกแขนน้องใหม่" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กิจกรรมนอกหน่วย รายละเอียด
ประกาศเรื่องทั่วไปทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ดาวห์โหลด
14 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
6 มิ.ย. 2565 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
2 มิ.ย. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
1 มิ.ย. 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
5 เม.ย. 2565 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
4 เม.ย. 2565 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
1 เม.ย. 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
15 ก.พ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ( Gemigliptin tartrate sesquihydrate ๕๐ mg. (๒๘ Tab)) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ ไฟล์ดาวห์โหลด
28 มี.ค. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (หญิง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
25 มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม รายละเอียด
18 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน บรรจุเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด
23 ก.ย. 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยายาล พนักงานบริการและพนักงานขับรถ รายละเอียด
19 ส.ค. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยายาล พนักงานบริการและพนักงานขับรถ รายละเอียด
13 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักกายภาพและพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียด
3 มี.ค. 2563 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักกายภาพและพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความ

บทความทางการแพทย์