เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราเป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ขนาด 60 เตียง ให้บริการแก่กำลังพลทหารและครอบครัวในพื้นที่ค่ายกฤษณ์สีวะรา หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสกลนครและบุคคลพลเรือนทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

แนะนำแผนก

ตรวจโรคผู้ป่วยนอก
เวชระเบียน
พยาธิวิทยา
ทันตกรรม
ฉุกเฉิน
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ไตเทียม
แพทย์ทางเลือก
โภชนาการ
เวชกรรมป้องกัน
หมวดพลเสนารักษ์
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

วันที่ลงประกาศ หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ดาวห์โหลด
29 ก.ย. 2566

การเตรียมการขับเคลื่อนการประเมินรับรองเฉพาะโรค " โรคลมร้อน " ของ รพ.ทบ

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล รายละเอียด
28 ก.ย. 2566

เพาะต้นมะละกอฮอลแลน์ และดำเนินงาน

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
28 ก.ย. 2566

ทบทวน CPR การกดหน้าอกและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
26 ก.ย. 2566

นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของ สรพ. (3 P)

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล รายละเอียด
26 ก.ย. 2566

ตกแต่งอาคาร 8 เหลี่ยม และปลูกต้นไม้

บริเวณโครงการทหารพันธ์ุดี

กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
26 ก.ย. 2566

พัฒนาสุขาภิบาล ตัดหญ้าบริเวณอาคารศูนย์เด็ก

และนำเศษหญ้ามาเป็นปุ๋ยหมัก

กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
25 ก.ย. 2566

Zero Waste ลดขยะอินทรีย์ในกองร้อยให้เป็นศูนย์

กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
25 ก.ย. 2566

ขยาพันธุ์ต้นสัก ด้วยเมล็ด 500 ต้น และหนอสัก 100 ต้น

กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
22 ก.ย. 2566

มอบผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี

ให้ทหารกองประจำการกลับบ้าน


กิจกรรมภายในหน่วย รายละเอียด
22 ก.ย. 2566

สำรวจพิเศษ สป.2,4 (ทุกสาย)

งานนโยบายผู้บังคับบัญชา รายละเอียด
ประกาศเรื่องทั่วไปทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ หมวดหมู่ ไฟล์ดาวห์โหลด
15 มิ.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
25 พ.ค. 2566 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
23 พ.ค. 2566 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
1 พ.ค. 2566 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
10 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
22 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
20 มี.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
20 มี.ค. 2566 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
13 มี.ค. 2566 ประกวดราคาซื้อยาสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
10 มี.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ รายละเอียด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
วันที่ลงประกาศ หัวข้อ ไฟล์ดาวห์โหลด
17 ส.ค. 2566 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียด
10 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบริการ รายละเอียด
3 ส.ค. 2566 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียด
21 ก.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาควิชาการ การคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานธุรการ รายละเอียด
27 มิ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
11 ม.ค. 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา รายละเอียด
23 ธ.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
28 มี.ค. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (หญิง) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
25 มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม รายละเอียด
18 มี.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน บรรจุเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

การจัดการความรู้ (KM) ทั้งหมด