เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?
เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์ - ศุกร์
  เวลา 08.00 - 16.00 น.
  เฉพาะ วันพุธ
  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
  นอกเวลาวันอังคาร - พฤหัสบดี
  เวลา 16.00 - 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 • Phone:   +66 42 712 867
  ต่อ 157

  แผนกแพทย์แผนไทย
  โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
 • [email protected]
บริการของเรา

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัดให้บริการ รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ภายใต้นักกายภาพบำบัดที่มีใบประกอบวิชาชีพ โดยใช้เวลาในการรักษาประมาณ 1.30 ชม. คิดค่าบริการตามสิทธิการรักษาผู้ป่วย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.00 น. นอกเวลาราชการ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น.- 20.00 น.

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด

 • Traction
 • Ultrasoud / Ultrasoud combired
 • Short wave diathermy / SWD
 • Electrical stimulation / ES
 • TENS
 • Paraffin bath
 • Hotpack / Coolpack
 • PT Massage
 • Moblilization
 • อื่นๆ