เลขที่ 100/548 หมู่ 11 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
สมัครสมาชิก
บริการของเรา

ประเมินความพึงพอใจงานเวชระเบียน


ลิงค์แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจด้านการให้บริการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwaYZWEQoiVXXSsQsjAAZmIaRcYU7SueEcudFiqj6UwS4_eQ/viewform?usp=sf_link