เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?
เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์ - ศุกร์
  เวลา 08.00 - 16.00 น.
  เฉพาะ วันพุธ
  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 • Phone:   +66 42 712 867
  ต่อ ..

  แผนกโภชนาการ
  โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
 • [email protected]
แผนกโภชนาการ

รายการอาหารผู้ป่วย

ทั่วไป
อาหารผู้ป่วย
อาหารสำหรับผู้ป่วยที่ทานอาหารได้ตามปกติ
ไม่มีข้อจำกัดปริมาณสารอาหารต่างๆ
เฉพาะโรค
อาหารผู้ป่วย
อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการทานอาหาร
จำกัดปริมาณสารอาหารเฉพาะโรค