เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?
เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์ - ศุกร์
  เวลา 08.00 - 16.00 น.
  เฉพาะ วันพุธ
  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
  นอกเวลาวันอังคาร - พฤหัสบดี
  เวลา 16.00 - 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 • Phone:   +66 42 712 867
  ต่อ 141

  แผนกพยาธิวิทยา
  โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
 • [email protected]
แผนกพยาธิวิทยา

เอกสารคุณภาพ

คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

วิธีปฏิบัติงาน (WI)

คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

เเบบฟอร์มเอกสารคุณภาพ

คู่มือการใช้บริการและเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน