เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?
เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์ - ศุกร์
  เวลา 08.00 - 16.00 น.
  เฉพาะ วันพุธ
  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 • Phone:   +66 42 712 867
  ต่อ 119

  แผนกทันตกรรม
  โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
 • [email protected]
บริการของเรา

แผนกทันตกรรม

ให้บริการด้านการ อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบฟันเด็ก ขูกหินปูน รักษาคลองรากฟัน ผ่าตัดในช่องปาก ใส่ฟันปลอม อุดฟันด้วยแสงฯ.

1.ด้านการให้บริการ และการดูแลดังนี้
 • อุดฟัน
 • ถอนฟัน
 • เคลือบฟันเด็ก
 • ขูกหินปูน
 • รักษาคลองรากฟัน
 • ผ่าตัดในช่องปาก
 • ใส่ฟันปลอม
 • อุดฟันด้วยแสงฯ

ในเวลาราชการ

 • จันทร์ - ศุกร์    เวลา 09.00 - 11.30 น. ตรวจวินิจฉัยโรค ถอนฟัน อุดฟัน ขูกหินปูน.
 •         เวลา 13.00 - 15.30 น. เฉพาะผู้ป่วยนัด. (ผ่าตัดฟันคุด ฟันปลอม รักษารากฟัน)

 • พุธบ่าย งดตรวจโรค

นอกเวลาราชการ

 • จันทร์ - ศุกร์    เวลา 16.00 - 20.00 น. ตรวจวินิจฉัยโรค ถอนฟัน อุดฟัน ขูกหินปูน. (ผู้ป่วยนัด)
 • เสาร์ - อาทิตย์    เวลา 08.00 - 12.00 น. ตรวจวินิจฉัยโรค ถอนฟัน อุดฟัน ขูกหินปูน. (ผู้ป่วยนัด)
 •         เวลา 13.00 - 16.00 น. รักษารากฟัน ผ่าตัดฟันคุด. (ผู้ป่วยนัด)