เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?
เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์ - ศุกร์
  เวลา 08.00 - 16.00 น.
  เฉพาะ วันพุธ
  เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
  นอกเวลาวันอังคาร - พฤหัสบดี
  เวลา 16.00 - 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
บริการของเรา

แผนกหมวดพลเสนารักษ์

แผนกห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. สำหรับกำลังพล ครอบครัวทหาร และประชาชนทั่วไป โดยเน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจต่อผู้รับบริการ