เลขที่ 100/123 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
| ลืมรหัสผ่าน ?
บริการของเรา

ขอสำเนาเวชระเบียน

การขอสำเนาเวชระเบียน สามารถดำเนินการทาง Line official ได้

วิธีการดำเนินการ

กรุณาเพิ่มเพื่อน งานเวชระเบียน รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา @623dqxqb ที่ Line official 
ส่งเอกสารมาในไลน์ ดังนี้ 
1. ดาวน์โหลดและเขียนแบบคำร้อง 
2.ดาวน์โหลดแบบคำร้อง,กรอกรายละเอียดในแบบคำร้อง และส่งแบบคำร้อง
- แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยนอกใหม่
- แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเปิดประวัติ
- แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
3.ส่งหลักฐานในการขอ 
( ให้ส่งเอกสารเข้ามาที Line official :@623dqxqb )

..................................................................

☑ระยะเวลาดำเนินการ 
- รักษาต่อ 30 นาที 
- ประกันชีวิต 1-2 สัปดาห์ 
- กฎหมาย 1-2 สัปดาห์ 
- การเกณฑ์ทหาร 1-2 สัปดาห์ 

..................................................................

☑วิธีการรับเอกสาร 
- รักษาต่อ...รับเอง, ส่งไปรษณีย์, E-mail, Line 
- ประกันชีวิต...รับเอง,ส่งไปรษณีย์ 
- กฎหมาย...รับเอง,ส่งไปรษณีย์ 
- การเกณฑ์ทหาร...รับเอง,ส่งไปรษณีย์ 

..................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------

งานเวชระเบียน โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
@623dqxqb